Lodné kontajnery uchvátili svet architektúry. Vďaka svojej odolnosti, cenovej dostupnosti a všestrannosti nahrádzajú rôzne typy stavieb. Okrem konštrukcie rodinných domov možno lodné kontajnery využiť aj na výstavbu obchodov, hotelov, kancelárií či gastro prevádzok. 

Kontajnerová architektúra využíva mnohé výhody a širokú dostupnosť lodných kontajnerov. Kontajnery sú v mnohých ohľadoch ideálnym stavebným materiálom. Stavba z nich vyžaduje relatívne nízke náklady a krátky čas. Dajú sa spájať, rezať aj ukladať do výšky. Lodné kontajnery sú tiež navrhnuté tak, aby odolávali drsnému prostrediu, vďaka čomu môžeme využiť ich dlhú životnosť a pevnosť aj v architektúre.

Kontajnery a zelená architektúra

Jedným zo súčasných trendov v architektúre je zelená alebo udržateľná architektúra. Jej cieľom je znížiť negatívny dopad stavieb na životné prostredie, od voľby stavebných materiálov až po spôsob konštrukcie a možnosti spracovania stavebného odpadu. Okrem prírodných a udržateľných materiálov, ako je napríklad drevo, využíva zelená architektúra aj lodné kontajnery. 

Väčšina kontajnerov použitých na stavby už splnila svoj účel prepravy tovaru. Lodné kontajnery tak dostanú druhú šancu a nájdu využitie namiesto toho, aby boli zlikvidované. Stavba z lodných kontajnerov taktiež nevyžaduje silné zásahy do okolitej prírody. Kontajnery sú upravené pre potreby bývania vo výrobnej hale, odkiaľ sú prenesené na miesto výstavby a spojené dohromady. Rovnako rýchlo a jednoducho sa dajú z miesta aj odstrániť.

Lodné kontajnery v industriálnej architektúre

Industriálna architektúra sa už niekoľko storočí pokúša o vytváranie budov, ktoré budú nielen estetické, ale aj funkčné. Úzko súvisí s industriálnou revolúciou a potrebou stavať rozľahlé a ľahké konštrukcie priemyselných budov. Do popredia vystúpilo niekoľko nových materiálov, dekoratívnych aj konštrukčných prvkov. Najpoužívanejším bolo železo a neskôr oceľ, doplnené sklenenými prvkami. Počas dvadsiateho storočia došlo k rôznym technickým posunom, ktoré sa využívali vo výrobe materiálov a nových možných stavebných metód.

Posledné roky do industriálnej architektúry vstupujú aj lodné kontajnery. Oceľové prepravné kontajnery spĺňajú všetky požiadavky industriálnej architektúry, pričom vynikajú hlavne svojou modulárnosťou. Kontajnery sa dajú spájať do praktických aj vizuálne zaujímavých budov ľubovoľných rozmerov. Modulárny systém je v priemyselnej architektúre využívaný už od 50. rokov minulého storočia. S použitím lodných kontajnerov je možné postaviť veľkú priemyselnú halu v krátkom čase bez potreby vyrobiť oceľové moduly výhradne na tento účel.

Mobilné prevádzky a služby

Mobilná architektúra je v mestách čoraz žiadanejšia. Ponúka flexibilitu, možnosť vytvoriť dočasnú stavbu tam, kde je potrebná, alebo ju kedykoľvek premiestniť. Príkladom takejto stavby sú mobilné odberné miesta v čase pandémie. Vo svete sú rozšírené aj modulárne kliniky. Majú široké využitie v prípade prírodných katastrof, na miestach s nízkym počtom obyvateľov alebo tam, kde významne stúpol dopyt po zdravotníckych službách. 

Okrem medicíny a výskumu majú lodné kontajnery široké využitie aj v ostatných službách. Čoraz žiadanejšie sú i sezónne kaviarne či stánky s občerstvením, ktoré nevyžadujú veľkú investíciu do stavby alebo prenájmu priestorov. Aj v tomto ohľade prinášajú lodné kontajnery výborné riešenie prevádzky. Kontajner funguje ako všestranný, ľahko prenosný modul, ktorý sa dá prispôsobiť presným potrebám majiteľa. 

Využitie lodných kontajnerov v urbanizme

Lodné kontajnery stali súčasťou modernej urbanizácie a infraštruktúry. S individualizáciou životného štýlu prichádza aj individualizácia bývania. Ľudia majú rôzne požiadavky nielen na vzhľad svojich bytov a domov, ale aj verejný priestor v okolí ich domovov. K napĺňaniu týchto požiadaviek prispievajú aj stavby z lodných kontajnerov. Vznikajú nové koncepty bývania, ktoré prihliadajú rovnako na trendy v bývaní, ako aj na ekologické a ekonomické parametre.

Lodné kontajnery už dlhé roky fungujú ako úsporné domy s minimálnymi energetickými nárokmi, príťažlivé kultúrne centrá, administratívne budovy i výrobné haly. Takmer neobmedzené možnosti úprav kontajnerov dokážu zabezpečiť skvelé využitie úžitkovej plochy aj moderné dispozície prispôsobené potrebám obyvateľov. Nepotrebné lodné kontajnery sa premieňajú na estetickú, komfortnú a užitočnú architektúru, ktorá slúži v prvom rade ľuďom.

Kontajnerové stavby sú vítanou alternatívou k tradičným stavebným postupom. Záujem o stavby z lodných kontajnerov stúpa všade vo svete a čoraz častejšie sa s nimi môžeme pri prechádzke mestom stretnúť aj my. Lodné kontajnery preto považujeme za zaujímavý a praktický prvok architektúry, ktorý naplno využíva princípy a ciele prefabrikácie.