Zdravotná starostlivosť je najdôležitejšou službou pre všetkých ľudí. Nie vždy je však dostupná tam, kde ju potrebujeme. Nedostatočné kapacity nemocníc či vysoké náklady na stavbu laboratórií vyžadujú rýchle a bezpečné riešenie. Jednou z možností sú lodné a obytné kontajnery prispôsobené na medicínske účely.

Lodné a obytné kontajnery v medicíne

Lodné kontajnery majú široké využitie hlavne v stavebníctve. Okrem priemyselných a obytných budov môžu slúžiť aj na medicínske a vedecké účely. Takto upravené obytné kontajnery zmierňujú tlak na zdravotnícky systém a prinášajú zdravotnú starostlivosť tam, kde je momentálne najviac potrebná. Mobilné nemocnice sa najčastejšie využívajú v prípade živelných katastrof, v odľahlých miestach s nízkou populáciou, v rozvojových krajinách aj v prípade vypuknutia pandémie. Za posledný rok sa nielen na Slovensku rozšírili mobilné odberné miesta, ktoré umožňujú bezpečné testovanie obyvateľov na COVID-19.

Mobilita a modulárnosť

Kontajnerové mobilné nemocnice využívajú modulárny systém. To znamená, že sa dajú v krátkom čase prispôsobiť tak, aby vyhovovali konkrétnym medicínskym potrebám a rýchlo sa presunúť na akékoľvek požadované miesto. Lodné kontajnery nie je potrebné vyrobiť presne na tento účel. Hotový modul je možné upraviť podľa presných požiadaviek, či už vnútorným vybavením, riešením inžinierskych sietí či vonkajších vizuálnych úprav. Široké využitie obytných kontajnerov zahŕňa aj špecializované kliniky, jednotky intenzívnej starostlivosti a výskumné laboratóriá.

Jednou z hlavných výhod prepravných kontajnerov je možnosť premiestniť ich na akékoľvek miesto. Lodné kontajnery sa vyrábajú v štandardných rozmeroch, ktoré spĺňajú podmienky cestnej, lodnej i železničnej prepravy. Ich montáž nevyžaduje množstvo ťažkej techniky a nenarúša okolité prostredie. Modulárnosť kontajnerov umožňuje spojiť viaceré jednotky dohromady a vytvoriť tak väčší priestor, ktorý splní potreby zdravotnej starostlivosti na miestach zasiahnutých prírodnými pohromami či v konfliktných zónach.

Schopnosť presunúť lodný kontajner z jedného miesta na druhé má v čase krízy strategický význam. Najmä počas pandémií nie sú ohniská nákazy stabilné a nie je možné s určitosťou predpovedať, kde sa vyskytnú. Mobilnú nemocnicu možno podľa potreby prepraviť do rizikových oblastí a relatívne rýchlo poskytnúť zdravotnú starostlivosť veľkému počtu ľudí. Toto je dôležitá výhoda oproti iným, trvalejším riešeniam.

Lodné kontajnery ako laboratóriá

Laboratórne kontajnery sa vo svete využívajú už niekoľko desaťročí a často sa o nich hovorí ako o budúcnosti laboratórií. Môžeme sa s nimi stretnúť napríklad na významných podujatiach, ako sú olympijské hry a medzinárodné stretnutia G8. Lodné kontajnery sú dokonalým riešením pre chémiu a výskum, keďže sa dajú ľahko prepraviť, majú rôzne veľkosti a sú odolné aj pokiaľ ide o nepredvídateľné poveternostné podmienky. Obytné kontajnery môžu mať vlastný mechanický systém pre presnú reguláciu teploty a vlhkosti, núdzové napájanie, osvetlenie, prívod vody aj podporné filtračné systémy. Vďaka tomu vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom, umožňujú skladovanie liekov a ľahkú dezinfekciu priestoru.

Rýchle riešenie pre mobilné odberné miesta

Lodné kontajnery sa za posledný rok začali využívať ako odberné miesta pri testovaní na koronavírus, aj ako očkovacie centrá. Takéto odberné miesta je možné umiestniť na parkoviská a iné verejné priestranstvá, do odľahlých obcí aj ťažko prístupných miest. Mobilné odberné miesta majú veľkú výhodu v tom, že ľudia nemusia kvôli testovaniu ďaleko cestovať, pričom verejné budovy a zdravotnícke zariadenia môžu naďalej pokračovať v bežnej činnosti. 

Mobilné kliniky a laboratóriá sú vhodným riešením aj pre súkromné organizácie, ktoré potrebujú prístup k laboratórnej technológii v oblastiach, kde má obrovský význam zníženie nákladov, mobilita a bezpečnosť. Vďaka mobilnému laboratóriu je testovanie a analýza prinajmenšom pohodlnejšia a rýchlejšia, pričom pre niektorých ľudí môže byť absolútne nevyhnutná.