Na vykúrenie modulárneho domu môžete využiť tepelné čerpadlo, plynové, elektrické, alebo najlacnejšie kúrenie na tuhé palivo. Líšia sa cenou aj spotrebou.Vykurovanie je jedným z najvýznamnejších spotrebiteľov energie v rodinnom dome, jeho výber preto netreba podceniť. V posledných rokoch sa do popredia dostávajú moderné technológie a nové spôsoby kúrenia, ktoré zohľadňujú energetickú hospodárnosť a znižujú cenu za vykurovanie. Viete, aké typy kúrenia sú vhodné do modulárneho domu?

Kúrenie v nízkoenergetickom dome

Najdôležitejším faktorom pri výbere kúrenia je tepelná izolácia domu. Novopostavené domy podliehajú pomerne prísnym energetickým normám, no aj tak je dôležité zamerať sa na dispozičné riešenie domu, technické vlastnosti materiálov, z ktorého je dom postavený a klimatické podmienky, s ktorými sa počas roka budete musieť vysporiadať. Záleží tiež na dostupných palivách, potrebnej údržbe a v neposlednom rade aj ekonomickej stránke veci. 

Aké je najlepšie kúrenie v modulárnom dome?

Z hľadiska šetrenia energii a veľkého tepelného komfortu sú čoraz obľúbenejšie nízkoteplotné vykurovacie systémy ideálne aj pre modulárne domy. Nízkoteplotné vykurovanie pozostáva z kotla a vykurovacích plôch, ktoré aj pri nízkych prívodných teplotách (do 45 stupňov) dostatočne vyhrejú celú miestnosť. Hovoríme teda o veľkých vykurovacích plochách, ktoré si vystačia aj s nižšou teplotou. Opakom nízkoteplotného vykurovania sú napríklad staršie radiátory alebo elektrické ohrievače, ktoré je potrebné rozohriať na vysokú teplotu, aby bolo kúrenie efektívne.

Medzi najpoužívanejšie nízkoteplotné systémy patrí podlahové kúrenie alebo celoplošné vykurovanie, ktoré vyhrieva podlahy, steny aj stropy. Výhrevná plocha je v tomto prípade dostatočne veľká na príjemné vykúrenie domu. Teplotu môžete rýchlo regulovať podľa potreby a systém vykurovania zabraňuje prehriatiu, pretože nevyprodukuje viac tepla, než je potrebné. Okrem plošných vykurovacích systémov môžete zvoliť aj špeciálne dimenzované radiátory alebo nízkoteplotné vykurovacie telesá.

Okrem vykurovacieho telesa je dôležitý aj zdroj tepla. Klasické kotly postupne nahrádzajú nízkoteplotné kotly alebo kondenzačné kotly, ktoré síce majú vyššiu obstarávaciu cenu, no v prevádzke sú veľmi spoľahlivé a nenáročné na údržbu. Existuje niekoľko druhov kotlov, ktoré môžete v modulárnom dome využiť. Rozhodnúť sa môžete podľa použitého paliva, umiestnenia či spôsobu zabezpečenia tepla a ohrevu vody. 

Plynové kúrenie do modulárneho domu

Nízkoteplotné plynové kotly pracujú s plynule klesajúcou teplotou kotlovej vody, ktorá sa prispôsobuje tepelným potrebám budovy. Vďaka tomu sú účinnejšie než klasické plynové kotly, ktoré vyžadujú konštantnú prevádzkovú teplotu vody. Plynové kotly sú dostupné aj v kompaktných rozmeroch, ktoré sú ideálne pre menšie domy či byty. Využitie energie spaľovaného zemného plynu sa pohybuje na úrovni 83 %, zvyšok tepla strácame prevažne vypúšťaním horúcich suchých spalín. 

Kondenzačné plynové kotly

Kondenzačné kotly najlepšie spĺňajú parametre úspornosti aj šetrnosti voči životnému prostrediu. Zatiaľ čo klasický kotol odvádza spaliny cez komín priamo von, kondenzačný kotol využíva teplo spalín na ohrev vody. Tým šetrí množstvo spotrebovaného plynu. Spaliny sa v tomto procese zákonite ochladzujú, takže komínom uniká menšie množstvo tepla. Výsledkom je až 98 %-ná účinnosť kondenzačných kotlov počítaná zo spaľovacieho tepla. Ak sa rozhodnete pre tento spôsob vykurovania, myslite na to, že komínová konštrukcia musí byť odolná voči korózii. 

Kúrenie tuhým palivom

Kotly na pevné palivo nájdeme v mnohých domácnostiach, pretože majú najnižšie náklady na vykurovanie. Ich prevádzka ale vyžaduje dosť práce, keďže palivo musíte manuálne pridávať do kotla niekoľkokrát do dňa. Zároveň rátajte s priestormi na uskladnenie pevného paliva, či už pôjde o drevo, biomasu alebo uhlie. Ak máte dostatok priestoru, nevadí vám náročnejšia obsluha a chcete vykurovať lacno, kúrenie tuhým palivom je jednou z vašich možností. Horšie je to však so šetrnosťou k životnému prostrediu. Spaliny z tuhého paliva totižto znečisťujú ovzdušie a prispievajú k veľkému množstvu smogu. V súčasnosti je už možné kúpiť kotly iba tretej a vyššej emisnej triedy, ktoré vďaka použitým technológiám spaľujú palivo oveľa efektívnejšie.

Elektrické kúrenie v rodinnom dome

Kúrenie elektrickou energiou je pomerne šetrné k životnému prostrediu, pretože neprodukuje žiadne emisie. Na druhej strane ide o jednu z najdrahších možností (zhruba o 20 % drahšie ako kúrenie plynom a o 40 % drahšie ako kúrenie uhlím). Využiť môžete elektrický kotol s konvenčnými teplovodnými radiátormi alebo elektrické akumulačné vykurovanie. Akumulačné vykurovanie zabezpečuje 24 hodinovú dodávku tepla a najvýkonnejším sa stáva v noci, kedy je elektrina lacnejšia. Obľúbené sú moderné akumulačné pece ale aj elektrické podlahové vykurovanie

Kúrenie tepelným čerpadlom

Tepelné čerpadlá môžu byť efektívnejšie ako kúrenie plynom a prevádzkové náklady často klesajú až do výšky 20 %. Cena tepelného čerpadla nie je zanedbateľná, na jeho nákup ale môžete získať dotáciu vďaka programu Zelená domácnostiam. Tepelné čerpadlá sú vhodné hlavne pre domácnosti, ktoré nemajú možnosť pripojenia na plyn, alebo hľadajú úspornejšiu alternatívu. Čerpadlo odoberá teplo z okolia vykurovaného objektu (vzduchu, zeme alebo vody) a prevádza ho na vyššiu teplotu vhodnú na vykurovanie a ohrev vody. Tepelné čerpadlo môže vzduch aj ochladzovať, čo iné druhy kúrenia nedokážu. Na tento účel môžete použiť stropné chladenie alebo nástenné jednotky podobné klimatizácii. 

Dokurovanie solárnymi kolektormi

Solárne kolektory alebo fotovoltika sa v nízkoenergetických domoch využívajú primárne na ohrev vody, no v najchladnejších mesiacoch nimi môžete aj dokurovať. Slnečná elektrina z fotovoltiky sa dá napojiť na podlahové kúrenie alebo akumulačnú elektrickú pec. Tento spôsob ale sám o sebe nestačí na vykúrenie celého domu, preto je vhodné kombinovať ho s iným zdrojom tepla (napríklad s plynom alebo elektrinou). Ak máte v pláne dokurovať solárnym systémom, myslite na to už pri jeho inštalácii. Solárne systémy na podporu vykurovania sa dimenzujú na základe konkrétnych tepelných strát objektu a vykurovanej plochy pre konkrétnu stavbu.

Aké kúrenie nie je vhodné pre modulárne domy?

V prípade novo postaveného modulárneho domu neodporúčame zvoliť kúrenie klasickým plynovým kotlom či etážové vykurovacie sústavy. Z hľadiska úspornosti zaostávajú za modernejšími možnosťami a zvyšujú náklady na spotrebovanú energiu. V modulárnom dome je možné využiť aj vykurovanie krbom, ktoré predstavuje nízku ekologickú záťaž, no je pomerne nepraktické a vyžaduje náročnejšiu údržbu. Teplovzdušná alternatíva krbu ale nie je ideálna do nízkoenergetického domu, vhodnejšie bude využívanie akumulačného krbu na drevo.

Ako pri výbere vykurovania ušetriť?

Na začiatku je potrebné čo najpresnejšie zistiť tepelnú stratu domu, ktorý chcete vykurovať. Výpočet zverte do rúk skúsenému projektantovi a výsledku prispôsobte typ vykurovania a výkon kotla na plyn, elektrinu alebo tuhé palivo. Častým problémom totižto je obstaranie kotla s príliš vysokým výkonom, ktorý neustále pracuje na najnižšom stupni, alebo sa často vypína a zapína (cykluje). Správne naprojektovaný kotol zabezpečí dostatok tepla v priebehu roka a nespáli viac paliva, než je potrebné.