Nízkoenergetický modulárny dom vyžaduje riadne vypracovaný projektový plán a kvalitné materiály. Základom plnenie tepelnoizolačných vlastností prostredníctvom dostatočnej tepelnej izolácii a vhodné riešenie vykurovania.

Nízkoenergetický modulárny dom

Nízka energetická náročnosť je v súčasnosti štandard, ktorého sa musia držať všetky novostavby. Čo by ste mali vedieť o nízkoenergetických domoch? Prinášame vám komplexný prehľad parametrov, technologických riešení a postupov, vďaka ktorým bude váš nový dom energeticky hospodárny a dlhodobo úsporný.

Energetické triedy domov

Pojem „nízkoenergetický dom” ste už určite počuli. Možno ale neviete, aké parametre musí dom spĺňať, aby sme ho takto mohli označiť. Rozdelenie domov do energetických tried vychádza z celkovej spotreby energie, ktorú uvádzame v kWh na 1 meter štvorcový za 1 rok. 

 • Dom z klasických materiálov: 100 – 250 kWh/m2.
 • Energeticky úsporný dom: 50 – 80 kWh/m2.
 • Nízkoenergetický dom: 15 – 50 kWh/m2.
 • Pasívny dom: 5 – 15 kWh/m2.
 • Nulový dom: 0 – 5 kWh/m2.
 • Plusový dom – za rok vyprodukuje viac energie než spotrebuje.

Okrem tohto delenia sa môžeme stretnúť aj s triedami energetickej hospodárnosti budov, ktoré rozdeľujeme trochu inak (podobne, ako pri domácich spotrebičoch):

 • A0 – 54 alebo menej kWh/m2.
 • A1 – 55 – 108 kWh/m2.
 • B – 109 – 216 kWh/m2.
 • C – 217 – 324 kWh/m2.
 • D – 325 – 432 kWh/m2.
 • E – 433 – 540 kWh/m2.
 • F – 541 – 648 kWh/m2. 
 • G – viac než 648 kWh/m2.

Od januára 2016 museli všetky novostavby spadať do energetickej triedy A1. Normy sa však v budúcnosti ešte sprísnia, s cieľom znížiť negatívne dopady na životné prostredie. Na to, aby mohol byť dom skolaudovaný, bude od 1.1.2021 vyžadovať energetický certifikát triedy A0, čo je úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.

Certifikácia energetickej hospodárnosti

Povinnosť vykonávať energetickú certifikáciu budov platí na Slovensku od 1. januára 2008. Certifikát slúži ako doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Vyžadujú ho všetky rodinné domy a ich vlastníci potrebujú platný certifikát energetickej hospodárnosti ku dňu začatia kolaudačného konania. 

Od roku 2021 tak nebude možné skolaudovať dom, ktorý bude zaradený do nižšej energetickej triedy než A0. Platnosť energetického certifikátu je najviac desať rokov. Pred uplynutím tohto času môže dom stratiť energetický certifikát platnosť aj v prípade, ak vykonáte stavebné úpravy, ktoré majú významný vplyv na jeho energetickú hospodárnosť. 

Zákony, ktoré sa týkajú nízkoenergetických domov

Problematike energetickej hospodárnosti budov sa venuje niekoľko právnych predpisov:

 • smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov,
 • zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov,
 • zákon č. 300/2012 Z. z.,
 • vyhláška MDVRR SR č. Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. (311/2009 Z. z. (311/2009 Z. z.),
 • zákon č. 314/2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích sústav a klimatizačných systémov (17/2007 Z. z.),
 • smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti,
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti (476/2008 Z.z).

Čo ovplyvňuje energetickú náročnosť domu?

Výšku spotreby energií ovplyvňuje viacero faktorov, na ktoré treba prihliadať ešte pred vypracovaním projektu. Ovplyvní ju napríklad orientácia domu na určité svetové strany, okolitá zástavba, tvar domu a vnútorná dispozícia. Spotreba energie závisí tiež od materiálov použitých pri výstavbe, vykurovania a odvetrávania domu, tepelných mostov či kvality osadenia okenných konštrukcií. 

Vo fáze projektu je spotrebu možné odhadnúť, ak vezmeme do úvahy použité materiály a technické postupy. V konečnom dôsledku ale skutočná spotreba energie závisí od ľudí, ktorí v dome bývajú a od toho, ako pristupujú k jej šetreniu. Aj ten najlepšie izolovaný dom spotrebuje množstvo energie na vykúrenie, ak budú v zime všetky okná dokorán. 

Stavba nízkoenergetického domu

Spomenuli sme niekoľko parametrov, ktoré ovplyvňujú energetickú náročnosť budovy. Ak vám záleží nielen na rýchlej a bezproblémovej kolaudácii, ale aj na tom, aby ste v priebehu života v novom dome ušetrili financie, je potrebné zohľadniť viaceré faktory:

 • Správny výber pozemku a umiestnenie domu s ohľadom na najlepšiu orientáciu na svetové strany. 
 • Kvalita konštrukčného systému a tepelnoizolačných parametrov – zateplenie, izolácia strechy a podlahy, tesnenie okien a dverí…
 • Vhodný nízkoteplotný vykurovací systém.
 • Eliminácia tepelných mostov.
 • Zabezpečenie energeticky úspornej výroby teplej vody.
 • Využívanie slnečnej energie – umiestnenie väčších okien na južnú stranu a aktívne využívanie solárnych zariadení.
 • Používanie energeticky úsporných spotrebičov a úsporného osvetlenia.

Z čoho stavať nízkoenergetický dom?

Takmer akýkoľvek bežne používaný materiál môže byť využitý aj pri stavbe nízkoenergetického domu. Môžete sa vydať dvomi cestami – buď zvolíte hrubé tvárnice z betónu či tehly, alebo spojíte tenší nosný múr a zateplenie. Druhý variant môže ponúknuť lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri menšej hrúbke steny či dokonca ušetriť na nákladoch za stavebný materiál

Na stavbu múrov sa bežne používajú betónové tvárnice, sadrové tvárnice pre priečky, dierované tehly, vibrolisované tvárnice alebo drevo. Existuje množstvo materiálov a výrobkov na kontaktné zateplenie, ako výplň do rámových konštrukcií aj ako inštalačnej vrstvy. Variabilita možností, ako nízkoenergetické domy zatepliť, je veľmi široká a vždy záleží na konkrétnom konštrukčnom riešení. 

Ako vykurovať nízkoenergetický dom?

Vykurovanie je jedným z najdôležitejších parametrov, na ktoré sa prihliada pri kategorizácií domu do tried energetickej hospodárnosti. Aj v tejto oblasti máte na výber niekoľko možností, ktoré v dome zabezpečia príjemnú teplotu bez vysokej spotreby energie. Ak máte  k dispozícii prípojku plynu, môžete využiť na vykurovanie nízkoenergetického domu kondenzačný plynový kotol. Ďalšou z možností je tepelné čerpadlo, ktoré využíva obnoviteľné zdroje energie z okolitého prostredia. Využiť môžete aj solárne systémy, tie okrem ohrevu vody podporia aj vykurovanie.

Aké zvoliť okná a dvere?

Pri výbere okna pre budovy s takmer nulovou potrebou energie treba zohľadniť hodnotu súčiniteľa prestupu tepla Uw. Jedná sa o mieru prestupu tepla vzduchu v miestnosti cez stenu do vzduchu v exteriéri na základe rozdielu teploty vzduchu. Nemenej dôležitá je tiež trieda prievzdušnosti okna. Norma STN 73 0540-2 odporúča zabudovať okná a dvere s prievzdušnosťou triedy 4. K žiadanému výsledku prispeje tiež optimálna poloha okien a dverí v budove a ich profesionálne zabudovanie.

A čo strecha?

Nízkoenergetické alebo pasívne domy sú najčastejšie navrhnuté s plochou strechou. Tá účinne obmedzuje tepelné straty a „nekazí” kompaktný a jednoduchý tvar budovy. Samozrejme, aj nízkoenergetický dom môže mať sedlovú strechu, no z hľadiska funkčnosti a energetickej úspory vyhráva plochá strecha. Poskytuje rovnako dobrú ochranu pred poveternostnými vplyvmi ako šikmé strechy a zároveň znižuje finančné náklady pri realizácií

Cena nízkoenergetického domu

Ceny nízkoenergetických domov sú spravidla vyššie než boli ceny starších, menej úsporných budov. Za moderné technologické riešenia a kvalitné materiály si síce priplatíte, počiatočnú investíciu ale vyvážia nízke prevádzkové náklady. V porovnaní s klasickou stavbou má nízkoenergetický dom až o 70 % menšiu spotrebu a stým spojenú lacnejšiu prevádzku.

Dotácie na nízkoenergetický dom

Štát výstavbu nízkoenergetických rodinných domov podporuje finančnou dotáciou, zatiaľ v maximálnej výške 8000 eur. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo už niekoľko výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na novostavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Okrem príspevkov na novostavby je možné získať aj dotáciu na zateplenie rodinného domu, príspevok na tepelné čerpadlá, solárne panely, kotly na biomasu a iné zariadenia. Príspevok môžete získať prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam.

Nízkoenergetické montované domy

Nízkoenergetické montované domy sa tešia veľkej obľube hlavne v škandinávskych krajinách. Kompaktný tvar domov a kvalitné materiály dokážu zabezpečiť nízke spotreby energie aj v tak náročných klimatických podmienkach, s akými sa stretávame vo Švédsku či Nórsku. Moderné montované alebo modulárne domy spĺňajú podmienky nízkoenergetických budov triedy A0, pričom vytvárajú zdravé a útulné bývanie pre každého, kto hľadá alternatívu k murovanej stavbe.

Modulárne domy sú šetrné k životnému prostrediu už v procese výstavby. Výroba v továrni umožňuje skonštruovať domy s minimom prebytočného materiálu a teda aj minimom odpadu. Materiály použité na výrobu modulárnych domov sú často obnoviteľné alebo recyklované, pričom prinášajú rovnakú konštrukčnú kvalitu a životnosť ako murované stavby. Výstavba na pozemku prebieha rýchlo, takže okolie neruší dlhodobý hluk ani množstvo ťažkej techniky.

Starostlivosť o nízkoenergetické domy

Aby ste v nízkoenergetickom dome mohli bývať dlho a spokojne, je potrebné zamerať sa na jeho údržbu. Čas totiž pôsobí aj na tie najkvalitnejšie materiály a životnosť celého domu ovplyvňujú vonkajšie vplyvy, ktorým je stavba neustále vystavená. Z tohto hľadiska majú prefabrikované domy jednu veľkú výhodu, a síce proces suchej stavby. Keďže stavbu domu neovplyvňuje počasie, nemôže sa stať, že steny zostanú zvnútra mokré. Ak sa stavba murovaného domu uponáhľa, môže v nej zostať vlhkosť, čo často spôsobuje problémy s plesňou v novostavbe.

Bez ohľadu na druh stavby, každý dom je potrebné pravidelne kontrolovať. Kľúčovým prvkom izolácie sú okná, skontrolujte preto, či sa v ich okolí netvoria praskliny. Zamerajte sa aj na všetky klampiarske prvky, odkvapy a zvody, ktoré odvádzajú vodu zo strechy. Pri murovaných aj montovaných domoch je potrebné pravidelne odstraňovať nečistoty zo žľabov a zvodov. Samozrejmosťou je bežná údržba domácnosti.

Vráťme sa ešte k úspore energie. Tú môžete v domácnosti podporiť používaním elektrospotrebičov s nízkou spotrebou, kúrením napojeným na termostat a využitím úsporných žiaroviek. Nízkoenergetický dom totiž nestačí len postaviť. Najdôležitejšie je pristupovať k spotrebe energií obozretne a dodržiavať zásady šetrného bývania. 

Ako sa býva v nízkoenergetickom modulárnom dome?

Rovnako ako vzhľadom, tak aj svojou funkčnosťou bývajú modulové domy takmer na nerozoznanie od murovaných stavieb. Pokiaľ ide o drevodom, mierny rozdiel si môžete všimnúť v tepelnej zotrvačnosti – dom sa rýchlejšie zohreje, ale tiež rýchlejšie vychladne. Kombinácia kvalitného vykurovacieho systému, zateplenia a rekuperácie dokážu skrátiť vykurovaciu sezónu z obvyklých 6 až 7 mesiacov na 2 až 3 mesiace ročne. Veľkým problémom nebude ani nárast ceny energií, na vyúčtovaní sa rozdiel prejaví len minimálne.

Záver

Ak plánujete stavať nový rodinný dom, sprísneným požiadavkám na energetickú hospodárnosť sa od roku 2021 nevyhnete. Základom úspešnej stavby nízkoenergetického domu je riadne vypracovaný projektový plán, kvalitné materiály a precízne odvedená práca. Postaviť takýto dom síce nie je najľahšie ani najlacnejšie, no z dlhodobého hľadiska sa bývanie v energeticky úspornom dome vyplatí.